Güncelleme: 18:40 TSİ 28 Ocak 2020 Salı
Makale detayı
Facebook'ta Paylaş

TÜRKÇÜLÜK DE KÜRTÇÜLÜK DE ZULÜMDÜR, ADALET İSLAM'DADIR

Mehmet Pamak
Güncelleme: 14:15 TSİ 29 Eylül 2015 Salı

1998 yılında, bir TV programında Kemalist sistemin Kürt halkına yönelik asimilasyon, inkar, baskı, yasak ve katliamcı politikalarını ortaya koyup, Kürt halkının fıtri haklarını savunmuştum. Türkçülüğü ve Kürtçülüğü ilmi ölçülerle eleştirip, laik sistem ve PKK'nın ideolojileri ve uygulamaları ile seküler, laik, Batıcı, ulusçu olmak bakımından ideolojik kardeş olduklarını, İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlıkta da müttefik olduklarını ortaya koymuştum.

Her iki tarafın da emperyalistlerin işbirlikçiliği ve seküler ideolojik bağnazlıkla İslami çözümü de engelleyerek zulmün devamını ve sürekliliğini de sağladıklarını ifade etmiştim. Bu seküler kardeşlerin, Kürt ve Türk halklarına yönelik zulmü, şiddeti tırmandırmakta da işbirliği yaparak adeta birlikte sürdürdüklerini  söylemiştim.

İslam şeriatına karşı düşman oldukları halde ileri derecede din istismarı yaparak halkları aldatmada da yarıştıklarını ifade etmiştim. Sivas SRT televizyonunda yaptığım bu konuşmam sebebiyle Türkiye dışında kalmak zorunda bırakıldığım, hakkımda davaların açıldığı, tutuklama kararlarının verildiği 1998-2000 yıllarında Almanya'da muhacirken kaleme aldığım ve "Hicrette Muhasebe" adını verdiğim şiir formunda çalışmamdan, gündeme dair bir bölümü paylaşmak istiyorum.

 

Laik-Ulus Devletin Zulüm Uygulamaları Ret, İnkâr ve Asimilasyon Politikaları

 

İslam dışı rejim, din edindi laik ulusçuluğu

Ümmeti böldü, bu resmi ideoloji putçuluğu

 

Irkçılığı yaydılar, Türkçülüğü dayatarak

Hep bölücülük yaptılar, halkları kışkırtarak

 

Ümmetleşmiş Kürt’ü, Türk’ü, ayırıp da zalimce

İslam’ı dışlayıp, kardeşliğe kıydılar, haince

 

Bu halklar yüzyıllarca kardeştiler, ümmetçi hasletle

Laikler bozdu, İslam'a düşmanlıkla, ırkçı hasetle

 

Şeyh Said kıyam etti, amaç; şeriat ve adaletti

Kur'an hükmünü isteyeni, sistem vahşice katletti

 

Çok katliam yapıldı Zilan'da, kan gövdeyi götürdü

Rejim, laik ulusçu tercihi, zorbalıkla sürdürdü

 

“Anâsırıl İslam”dan bahsedildi, şu savaştan önce

Kürt, Türk içinde eritilmek istendi, savaş bitince

 

Önce “Kürt-Türk ülkenin sahibi” ilan edildi

Sonra Kürt yok sayılıp, pek çok yalan üretildi

 

Sistemin sahipleri, geçince bu yeni evreye

İnkâr, asimilasyon, tehcir zulmü girdi devreye

 

Irkçılık insanlık suçuydu, insanlığı horlayan

Neden Türk olmaya zorlandı, hilkatte Türk olmayan?

 

 "Türküm, doğruyum" "andı" dayatıldı, Türk olmayana

Ardı ardına hepsi yalandı, sözden anlayana

 

Kemalizm; amentüsü ulusçu "and" olan bir dindi

Bu baskıyla, mazlumu kuşatan, düşmanlık ve kindi

 

Ümmetçi söylemde, "Kürt-Türk birbirinin kardeşiydi"

Irkçı seküler söylemde, Türk, Kürt'ün efendisiydi

 

Kürt dağına neden yazıldı,  “ne mutlu Türk’üm” diye?

“Türk olmayanın hakkı Türk’e kölelik” dendi, niye?

 

Başbakan ve bakan söyledi, bu tür ırkçı sözleri

Mahmut Esat Bozkurt’un faşizmi, hepsinden ileri

 

“Millet” din demekti, İslam’ın kitabı Kur’an’da

Halkı kandırmak için, tahrifat yapıldı kavramda

 

“Ulus” yerine kullandılar, bu Kur’ani kavramı

İslam’ı istismar edip, helal saydılar haramı

 

Bu baskı, aldatma ve inkârla, nice zulüm yapıldı

İslam ve Kürtlük kurban oldu, Kemalizm’e tapıldı

 

Anadil Rabbin ayetiydi, eğitimde yasaktı

Kürt kimliği ve dili, Türkiye’de tutsaktı

 

Hele gez, dolaş, kalpten bak, kulak ver Kürdistan'a

Binlerce faili meçhulle, dönmüştür kabristana

 

Zilan'da, Dersim'de, insanlar silahlarla çevrildi

Binlerce sivil, kadın, çocuk topluca katledildi

 

Istıraplar, acılar ve de yakılıp yıkılan köyler

Zorla ismi değiştirilenler; nice ağıtlar söyler

 

Son otuz yılda, kırk bin evladı öldü fakir halkların

Yeter artık! Adalet hasreti bitsin bu toprakların

 

 

İslam, Kavmiyet Meselesine Adaletle Yaklaştı

İmanda Birlik Kurup, Her Şeyi Kardeşçe Paylaştı

 

Allah insanı türetmişti, aynı anne, babadan

Hamur, çamur aynı,“farkı yoktu, Acem’in Arap’tan”

 

Tüm insanlar üremişti, Âdem ile Havva’dan

Bir hikmetle, kavimlere ayırmıştı Yaradan

 

Hangi kavimden olursa olsun, tüm mü'minler kardeştiler

İmanda birliği bozanlar, ırkçı, zalim, kalleştiler

 

Allah katında üstünlük, ancak takvada, korunmada

Fıtrat ile vahyi birleştirip, kirlerden arınmada

 

Tanışıp, yardımlaşmada, bir vesileydi kavim

Tüm insanların fıtratı birdi, “ahsen­­-i takvim”

 

Tanışmak; karşılıklı hak ve hukuku tanımaktı

Şeytani olan ırkçılığı, reddedip kınamaktı

 

Kavimde, dilde farklılık, bir ayetiydi Allah’ın

Allah katında üstünlükse, daha çok takvalının

 

Ayete savaş açarak, gündem oldu ulusçuluk

Ümmeti parçaladı, Arapçılık ve de Türkçülük

 

Allah’la savaşana, karşı çıkar her Müslüman

Türk ya da Kürt olsun, her mazluma verilir eman

 

Balkanlar’da, Türkistan’da, arka çıkan mazlum Türk’e

Neden sahip çıkmıyor, Türkiye’deki mazlum Kürt’e?

 

 

Zarar Gören mazlum Halklar, kazanan emperyalist

Seküler amaca hizmet etti, faşist, sosyalist

 

Küresel ve yerli güçler, PKK'yı destekledi, niye?

Kürtleri sekülerleştirsin ve İslam'ı durdursun diye

 

Şeyh Said şeriatçı diye, düşmanca davrandılar

PKK laik olunca, destek verip kullandılar

 

Seküler kardeş onlar, sistem faşist, PKK sosyalist

Halka karşı ikisi de faşist, dostları emperyalist

 

Bu dostları kaşıdı, bölgemizde kanayan yarayı

En küçük olayda, medyasıyla kopardı yaygarayı

 

Çatışmayı birlikte yönettiler, yandaş düzenle

Çıkar uğruna, halkları düşman ettiler özenle

 

Amaç; emperyal çıkar ve hakimiyeti korumaktı

İsrail ve petrolü kollamak, İslam'ı durdurmaktı

 

Irkçı çatışmanın, sisteme oldu bütün yararı

O hep kendini tahkim etti, Türk, Kürt gördü zararı

 

Küresel-yerel sistem faydalandı, bu çatışmadan

Bölge halkları arasındaki, kan revan kapışmadan

 

 

Terörden beslenenler, hep tırmandırdılar şiddeti

Sürekli provokasyonla, arttırdılar hiddeti 

 

Amaç; devam ettirmekti, bu sömürü düzenini

Irkçı tahrikle saptırıp da, ülkenin gündemini

 

İstekleri; dağıtmaktı sorgulayan dikkati

Kolayca yönetmekti, bölüp de muhalefeti

 

Mazlum halkları, sürekli baktırdılar cambaza

Medyadaki saptırmayla, düşürdüler açmaza

 

Dikkatlerden kaçmak için, kaldırdılar toz, duman

Paylarını arttırdılar, yapılan soygunlardan

 

Çok büyük ıstıraplar çekti, bölgemizin halkları

Hızlı döndü, egemenin güç-rant devşiren çarkları

 

Derin çeteler, hep provokasyon peşindeydiler

Halkları kışkırtmak ve çatıştırmak işindeydiler

 

Faili meçhulle çok kan döktü, JİTEM'li derin devlet

Vesayet sistemi sürsün  içindi, bütün bu rezalet

 

Kürt halkını bölerek, birbirine vurdurdular

Örgütlere sızarak, Kürdü Kürde kırdırdılar

 

Ne kadar kan-cesed olsa, o kadar güç-rant demekti

Bu, pis iktidar ve çıkar uğruna, insanı tüketmekti

 

İğrenç bir ırkçılıkla, yaktılar da Kürt köyünü

Zorladılar, mazlum halkın sefalete göçünü

 

Hak isteyene zulmedip, yedirdiler “pisliği”

Yine ırkçılıkla örttüler, tüm bu iğrençliği

 

 

Bazı Kürtlerin, Ölçüsüzce Zulme Karşı Çıkması

Seküler Kürtçülük Yapıp, Başka Bir Zulme Sapması

 

İnkâr, tehcir ve zulümden, Kürd’ün de sabrı taştı

Türkçülüğü ekenler, Kürtçülük çıkınca şaştı

 

Mazlumlardan bir çokları, hep zalimine meyletti

Zalimi taklit edip, kendini de ona benzetti

 

Zalim sistem, laik-ulusçu ve taklitçi-batıcıydı

Aynı sekülerleşme, artık mazlumun da baş tacıydı

 

Mazlumlardan bazısı, böylece aşık oldu zalimine

Vahyi dışlayan, vâkıf olamadı adaletin ilmine

 

Bilmeyince ölçüsünü, Vahiyle gelen adaletin

Şirke sapıp, taklitçisi oldu önceki felaketin

 

Bu sonuç kaçınılmazdı, çünkü şirk büyük zulümdü

Halka sunduğu, yalnız adaletsizlik ve ölümdü

 

Ezen; seküler Türkçülük yapıp, Kürt halkına zulmetti

Ezilense; bu zulümle seküler Kürtçülüğü keşfetti

 

Artık yutmuyordu kimse, şu “dağlı Türk” masalını

O halde herkes terk etmeli, ırkçılık belasını

 

Türk halkını sekülerleştirdi, şu azgın "Beyaz Türkler"

Kürtleri sekülerleştiren de, Batıcı "Beyaz Kürtler"

 

Kürt -Türk Kemalistler, birlikte karşıydılar şeriata

“İrtica” deyip tavır aldılar, vahye uygun hayata

 

Yalnız kavmi hakları gasp edilmedi, Kürt halkının

İslami kimliği de horlanıp, yok sayıldı mazlumların

 

Sırf kavmi haklar için yola çıktı, seküler Kürtler

Dini değil, kavmiyeti esas aldı, ateistler

 

Sonuçta, kolay yem oldular seküler emperyalizme

Müslüman Kürt'e zulmederek, zorladılar komünizme

 

PKK, Kürt halkının hakları için çıksa da yola

Halkın dinini satıp, emperyalistle girdi kol kola

 

Yapısı; Stalinist, hayat tarzı; bağnaz sosyalist

Yöntemi; kör şiddet ve pratiği; seküler faşist

 

"Hakkını savunuyorum" der, Müslüman Kürt'ü öldürür

Kürt için "hak-özgürlük talebi", kargaları güldürür

 

Hem sekülerleşme dayatır, hem uyuşturucu satar

Hak ile batılı karıştırıp, hevadan puta tapar

 

Güç ve rant uğruna, hep emperyalizmedir hizmeti

Pis çıkarı için, halkına yaşatır hezimeti

 

PKK budur işte, Kürt halkı görmeli pis oyunu

Kurtarmalı, PKK'nın  şirk ve ifsadından soyunu

 

 

Laik Ulus Devlet ve Laik PKK'nın Din İstismarı

 

Kütçü ve Türkçü ideoloji, dışındadır İslam'ın

Müslüman! Bunlar için savaşa, batıl diyor Kur'an'ın

 

Tağuttur,  PKK ve sistem, İslam'a karşı tuğyanda

Halkı aldatarak, din istismarı yaparlar her yanda

 

Laik sistem ve PKK, şeriata karşı düşmandır

Tagut uğrunda savaşanlar, ahirette pişmandır

 

Türk, Kürt Kemalistleri, ikisi de İslam'la savaşır

Hem de Batıl amaç için, İslam'ı istismarda yarışır

 

İkisi de tam bir tutarsızlıkla, ulusçu laikçidirler

Bu ilkede bile samimiyetsiz, yalnız tetikçidirler

 

Fakir halkı aldatarak, gencini sürdüler cepheye

Müslüman insanları, laik ırkçılık için ölmeye

 

Kaçı; bakan, patron, paşa çocuğu, savaşta ölenlerin

Yakını; hep sakallı, başörtülü, ölerek gelenlerin

 

Irkçı laik PKK ağaları, neden hiç ölmez

Neden hep halkın çocukları ölür, anası gülmez

 

Ağalar, güç-rant peşinde, ölen hep garip çocuklar

Kanla beslenirler, bahanedir, özgürlük ve haklar

 

Türk-Kürt Kemalistler, düşmandır İslam şeriatına

"Müslüman halk" çocuğunu, sürdüler savaş hattına

 

PKK, İslam ve namazla, alay ederken dağda

Halkın içine girince, Müslüman geçinir bağda

 

Müslüman'ın Sorumlulukları

 

Müslüman! Sahip çık, ayrım yapmadan tüm haklara

Kürt, Türk ayırmadan destek ver, mazlum halklara

 

Sahip çık, Kürt'ün hem Kavmî, hem de İslamî kimliğine

Fırsat verme, Kürt'ü İslam'dan koparma hainliğine

 

Bu, ancak sana yakışır, çünkü sen arzda halifesin

Daim adaletle hükmet, sakın engel olmasın nefsin

 

Ama sen, Kur’an’ı terk edince, adaleti unuttun

Kürt’e yapılan bunca zulme karşı, yıllarca sustun

 

Halbuki, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandı

Kur’an ve Rasulden uzaklaşmak, büyük hatandı

 

Belki biraz da çekindin, sana “Kürtçü” denmesinden

Zulmü seyreden ayrılır, “adil şahid ol” emrinden

 

Evet, Kürt'e hak ve adalet isteyen, her kimseye

Hemen,“hain” ve “bölücü” denir, burası Türkiye

 

Ama sen de, aldırmadan, hiç bir haksız kınamaya

Kürt haklarını savunup, merhem olacaktın yaraya

 

Bunu ihmal edip, Kürtleri ittin komünist bir örgüte

Yazık, çocuğunu PKK'ya kaptıran, Müslüman Kürt'e

  

Kur’an’la buluşan, adaletle yaklaştı soruna

Hak'tan yana muvahhidler, umut verdiler yarına

 

Kur'ani ölçüyü kavradılar, hep adil davrandılar

Bu, rahatsız etti Kürtçüleri, kabulde zorlandılar  

 

Türkçüyü de rahatsız etti, bu İslami adalet

O ise, ya "Kürtçü" damgası vurur ya da "ihanet"

 

Kur’an’daki ayetleri, savunan davetçiye

Utanmadan,“Kürtçü” damgası vuran müfteriye

 

“Irkçılık tümüyle, gayri İslami bir bela” dedik   

 Kim, birini “iyi” sayarsa, tutarsız zalim bildik

 

Tutarlıysa Türkçü, saygı duymalı Kürtçülüğe

Nedense hep ilkesizdir, bağlanan Türkçülüğe

 

Eğer Türkçülük güzelse, neden yasak olur Kürtçülük?

İkisi de, kavmiyetçilik, ulusçuluk,“ülkücülük”

 

Düşünün hele, ülkenin adı olsa “Kürdiye”

Türk’e zorla söyletilse,“ne mutlu Kürdüm” diye

 

Türkçe yasaklansa, eğitim dili olsa Kürtçe

Hepiniz isyan etmez miydiniz, söyleyin mertçe?

 

Türk kimliğini savunan, görse baskı, işkence

Çoğu Türkler dağa çıkmaz mıydı, zulüm görünce?

 

Türkçülüğü hak sayan, kerih sayar diğerini

Biz ümmetçi mü’minlerse, reddederiz hepsini

 

Türkçülük de, Kürtçülük de haramdır İslam’da, niye?

Çünkü uymaz ümmetçiliğe ve tevhidî akıdeye  

 

 

Yıllarca Türkçü Bölücülük Yaptım, Hep Alkışlandım

Ümmetçi Olduktan Sonraysa, Sürekli Yargılandım

 

Dedik ki; yeniden kardeş olup, ümmetleşelim

Zalimlerin bölme taktiğine, bir son verelim

 

Bu çağrımız, zalimlerce hep bastırılmak istendi

Anlaşılmasın diye, suçlanıp, boğulmak istendi

 

Yirmi yıl, cahili Türkçülük yaptım bu ülkede

Üstelik, kurucu Genel Başkan oldum MHP’de

 

“Türkçü bölücülük” yaptığımda, hep takdir aldım

 İslam’da vahdet isteyince, sürekli tekdir aldım

 

Halkların, İslam kardeşliğini savunduğum an

Hemen takibe alındım, ümmetçi olduğum zaman

 

Çifte standartsız taraftarıydım, insan hakkının

Hürriyetini istedim, Balkanlardaki Türk halkının

 

Savundum hak ve hürriyetini, Türkistanlının 

Suçlandım, hakkını isteyince, Kürdistanlının   

 

İnsanlık suçuydu, reddettim ben ırkçı bölücülüğü

“Ayağımın altına aldım Kürtçülüğü, Türkçülüğü”

 

“Türkçüler”, bu mesajımızı gölgelemeyi umdular  

Ama güneş balçıkla sıvanmadı, rezil oldular

 

 

Yeter artık! Bitsin bu zulüm, gelsin özgürlük

Tasfiye olsun haksızlık, faşizm ve ırkçı körlük

 

Kürde de verilmeli, Türk’e tanınan bütün haklar

Rabbin tanıdığı hakları, ancak tağut yasaklar

 

Kürtçe eğitim, kültürel ve siyasi hak verilsin

Yoksulluk ve işsizliğe de çözümler üretilsin

 

Dinde kardeşlik, ümmet bilinci kuşatsın yeniden

Türk, Kürt, bütün halklar, kurtulsun ırkçılık fitnesinden

 

Adalet, huzur ve barış gelsin, halkların arasına

Hak ve hukuk merhemi sürülsün, mazlumun yarasına

 

Özür dilensin mazlum halktan ve kapansın bu yara

Gün geçtikçe artıyor, ülke tarihindeki kara

 

Yeni oyunlar yapılmasın artık, mazlum Kürt halkına

Zalimin foyası çıktı, zulmün herkes vardı farkına

 

Artık “alavere dalavere” sökmez, “Kürt Mehmet”e

Yeni oyunla gönderilemez, "Kürt Mehmet nöbete"

 

Kürt Mehmetler de uyandı, artık gitmiyorlar nöbete

Şimdi de PKK var, zorla nöbet yazar Kürt Mehmet'e

 

Kürt Mehmet! Zulüm bataklığında Kürtçülük bir yılandır

Kanma sakın! Hak-adalet sözleri de tam bir yalandır

 

Eski Kemalizm çürüdü, acil tehdit yeni Kemalizm

Eskiyi aratacak yeniyse, laik-sosyalist-faşizm

 

Türk Kemalizm'inden çok çektin, artık zulmedemez sana

Daha çok zulmedecek Kürt Kemalizm'idir, inan buna!

 

Türk Kemalizmi can yakıp, zarar verirken yalnız dünyana

PKK zararı ise, hem dünyana, hem de ukbana

 

Denize düştüm diye, sakın sarılma sen bu yılana

Aynı delikten ısırılma, sarıl Hablullah olana

 

Kürt Mehmet! Sen Müslümansın, kurtar bu küfürden kendini

Kur'an ve sünnete sarıl, bildir şirke-küfre haddini

 

Adil çözüm İslam'dadır, Kürt'ü Türk'e kardeş yapar

Kürt-Türk Hablullah'a sarılsa, yalnız Allah'a tapar

 

Yalnız O'na tapan sistem, herkesi adaletle yönetir

Allah, her kavmin Rabbidir, herkesin hukukunu gözetir

 

Kurtuluş İslam'da, yüzyıllarca barış içinde yönetti

Kürt-Türk-Arap ayırmadan, hepsine adaletle hükmetti

 

Ey Kürt, Türk, tüm kavimler, gelin Kur'an'a sarılalım

Yüzyıllarca olduğu gibi, Hakta kardeş olalım

 

İmani birlikle, yeniden kuralım ümmetimizi

Rabb'e sığınıp, Kur'an'la kazanalım izzetimizi

Haberin Etiketleri : Mehmet PAMAK
adv
SON DAKİKA
17:32 - Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:08 - Afganistan'da düşen uçak ABD ordusuna ait E-11A bombardıman uçağı16:28 - Çin'de ortaya çıkan Corona virüsü hızla yayılıyor! (Beş ülkeden sınırı kapatma kararı)16:16 - Afganistan'ın Gazne eyaletinde bir yolcu uçağı düştü iddiası10:32 - Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi21:26 - ABD/Pentagon: İran'nın füze saldırısında 34 ABD askeri beyin travması geçirdi15:03 - Çin'de ortaya çıkan Coronavirüsü'nden 33 milyon kişi karantina altına alındı!20:12 - İBB'den İstanbul için kar yağışı uyarısı!19:30 - Kırıkkale'de bir göz hastalıkları hastanesinde yanlış ilaçla 20 kişiyi kör etti iddiası!19:12 - İGDAŞ'tan doğalgaz faturasına taksit imkanı20:04 - Gripten korunmak için 9 önemli kural!16:02 - Sağlık Bakanlığı'ndan artan grip vakaları ile ilgili açıklama19:59 - Taklit ve hileli 386 ürünlerin listesi açıklandı16:45 - İstanbul'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi!15:55 - Adana Çukurova'da hakaret içerikli sınav sorusu hazırlayan Din Kültürü öğretmenine soruşturma15:27 - İran: Ukrayna uçağı füze sanıldığı için yanlışlıkla vuruldu22:18 - İran dini lideri Hamaney'den Trump'a tokatlı fotoğraf mesajı22:15 - MSB: İdlib'de ateşkese varıldı22:02 - İHH, Avustralya'daki itlaf edilecek develere talip22:21 - 2020 Hac kuru sonuçları belli oldu13:10 - İran ABD'nin Irak'taki iki hava üssünü balistik füzelerle saldırdı!12:34 - İran'da 176 kişiyi taşıyan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü!16:49 - İran'nın en zayıf misilemesi bile ''ABD için kabus olacak''10:51 - Almanya, Fransa ve İngiltere'den İran ile ilgili açıklama00:18 - Kasım Süleymani’nin kızı Zeynep: Babamın intikamını amcam Nasrallah alacak22:05 - Gazze'de şehit edilen Kasım Süleymani için taziye çadırı kuruldu21:00 - İran'da şehit edilen Kasım Süleymani için intikam bayrağı asıldı13:18 - Ali Karahasanoğlu: Süleymani’nin öldürülmesine niye sevineyim?21:03 - Hizbullah'tan şehit edilen General Kasım Süleymani için "intikam" vaadi17:49 - Hamas'tan şehit edilen Kasım Süleymani için taziye mesajı17:38 - Ali Hamaney'den Kasım Süleymani açıklaması: Suçluları acı bir intikam bekliyor!16:55 - İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani Irak'ta şehit edildi!17:25 - İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami: ABD ile savaştan korkmuyoruz20:36 - HÜDA PAR/Sağlam: Türkiye, Libya'da müzakere odaklı bir politika izlenmelidir17:22 - Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: İsteseler de istemeseler de yapacağız14:31 - Yerli elektrikli otomobil hangi şehirde üretiliyor?20:43 - 2020 Asgari Geçim İndirimi belli oldu17:20 - 2020 asgari ücret rakamı belli odu20:45 - Ahmet Davutoğlu'nun A Takımı belli oldu13:33 - İmamoğlu: Kanal istanbul projesi ''ihanet değil cinayet''13:28 - Suriye'nin İdlib kentinde 40 köy Esad yönetiminin kontrolüne geçti19:22 - Kanal İstanbul için ÇED raporu komisyondan geçti (Kanal İstanbul nedir, güzergahı neresi?)17:35 - Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2020 artış oranları belli oldu22:54 - İstanbul'da Trafik Vakfı'nın araç çekme faaliyeti durduruldu19:25 - İstanbul Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ne devredildi14:04 - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması13:59 - Akdeniz'de İspanya’ya ulaşmaya çalışan 8 sığınmacı boğularak öldü18:54 - Ankara'da FETÖ operasyonu: 171 kişiye gözaltı23:25 - Erdoğan: Bunlar Şehir Üniversitesi ile ilgili Halk Bankası'nı dolandırmak istediler21:20 - İktidarın Şehir Üniversitesi'ni tasfiye etmesi meselesi!13:44 - Bakırköy’de bir dairede aynı aileden 3 kişi Siyanür ile intihar etti!10:41 - Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı00:13 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında 1 saat 15 dakika görüşme22:47 - Tahliye edilen Ahmet Altan tekrar gözaltına alındı00:28 - Belçikalı 9 yaşındaki Laurent Simons üniversiteden mezun olacak!00:20 - İran 53 milyar varil yeni petrol rezervi buldu!00:10 - Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'e askeri darbe00:05 - ABD: Türkiye S-400'den kurtulmazsa yaptırımlar devreye girer23:12 - ''ABD için Suriye'de değişen bir şey yok''22:57 - Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı kesinlikle devam edecek00:24 - Devre mülkte ''Bedava tatil kazandınız'' vurgunu!00:05 - İstanbul'da ıspanaktan 108 kişi zehirlendi!23:36 - Mehmet Altan'a beraat Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a tahliye karrarı10:15 - Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu00:40 - Haşvîlik nedir ve günümüzdeki temsilcileri kimlerdir?19:59 - DAEŞ, Ebubekir el-Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı, halefini açıkladı19:55 - ABD Temsilciler Meclisi Trump için azil sürecini resmen başlatan tasarıyı kabul etti23:48 - Trump: DAEŞ'in Ebubekir el-Bağdadi öldü11:52 - "İngiltere'deki sığınmacı 39 kişi eksi 25 derecedeki dorsede can verdi"23:08 - Erdoğan: ABD'nin YPG'nin çekilmesiyle verdiği sözler yerine getirilmiş değil22:59 - 150 saat içinde PKK/YPG'li teröristler sınırdan 30 kilometre dışarı çıkarılacak20:34 - Türkiye ve Rusya arasında Suriye ile ilgili 10 maddelik güvenli bölge mutabakatı00:46 - Erdoğan: Terör örgütüyle değil ABD ile anlaştık12:54 - Olası İstanbul depremi sonrası tsunami tehlikesi!00:08 - ABD ve Türkiye'den görüşmelerin ardından 13 maddelik ortak açıklama13:42 - Rusya'dan Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama15:52 - Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün12:48 - Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu12:43 - Erdoğan: Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan bölgeyi güvenli hale getireceğiz12:11 - ABD'den Türkiye'ye ekonomik yaptırım!11:29 - Erdoğan: Öfkeyle kalkan zararla oturur23:06 - Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması: Depremin zamanını bilmiyoruz ama sona yaklaşıyoruz21:05 - Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? (Cuma günü İstanbul'da okullar tatil mi?)14:03 - İstanbul'da şiddetli deprem!12:47 - Husiler'den Suudi Arabistan'a uyarı: Her an yeniden vurabiliriz13:43 - Doğalgaz fiyatlarına bir ay arayla ikinci yüzde 15 zam!09:22 - Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine operasyon (3 HDP'li başkan görevden uzaklaştırıldı)00:14 - İran'dan ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak istediği 'Güvenli Bölge' açıklaması23:59 - Rüyamdaki Dünya23:50 - Yazarlığın Sırları13:59 - Mayıs 2019 işsizlik rakamları belli oldu12:55 - İşgalci Siyonist İsrail polisinden Mescid-i Aksa içinde Bayram namazı sonrası Filistinlilere sert saldırı13:35 - HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti14:55 - Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!10:47 - Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu00:28 - BOTAŞ'tan doğalgaza yüzde 15 zam!00:24 - ABD, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i yaptırım listesine aldı00:38 - İran ile İngiltere arasındaki tanker krizinde yeni gelişme!13:27 - Sosyal medyada linç edilen Mustafa İslâmoğlu ne dedi, ne demedi?13:17 - KPSS 2019/1 yerleştirme sonuçları belli oldu
Henüz yorum yapılmamış. Yorum yapmak için tıklayın
lütfen bekleyiniz
Yorumunuz:
Yazarın Diğer Makaleleri

Son Haberler Bölümler